Majestäten 2013

Königs & Diözesankönigspaar: Frank & Bettina Olschewski, geb. Kottmann

Kronkönig & Fasskönig : Martin Romstadt

Hofstaat 2013

Obere Reihe Hofherren: Elmar Hille, Ulrich Pottmeier, Franz-Josef Kottmann, Andreas Classen, Andreas Haselhorst, Leo Wunderlich, Michael Meyer, Peter Müller, Rolf Schütz, Holger Müller, Frank Korstick, Jan Eiserich Obere Reihe Hofdamen: Daniela Jung, Michaela Wunderlich, Jutta Classen-Deimel, Tanja Meyer, Ute Feldmann, Stefanie Rotgeri Unten: Claudia Hille, Barbara Kottmann, Anja Wolf-Haselhorst, Kronkönigspaar Anne und Martin Romstadt, Diözesankönigspaar Bettina und Frank Olschewski, Susanne Müller, Nicole Korstick, Charlotte Schroeter

Jungschützen-Majestäten 2013

König vor der Scheibe : Michael Leising

Schülerprinz : Leon Knies